|قیمت سی دی |قیمت دی وی دی قیمت| تکثیر سی دی قیمت| تکثیر دی وی دی| قیمت چاپ سی دی| قیمت چاپ دی وی دی| قیمت رایت سی دی |قیمت رایت دی وی دی | - دی وی دی سی دی
 • تکثیر cd 95/06/25
  • ۱۰۰۰ حلقه به بالا هر حلقه ۴6۰ تومان 
  • ۵۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۴7۰ تومان
  • ۴۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۴8۰ تومان 
  • ۳۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۴9۰ تومان 
  • ۲۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۸۰۰ تومان 
  • ۱۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۱0۰۰ تومان 
  • ۵۰   حلقه به بالا هر حلقه 120۰ تومان 
 • چاپ و رایت و uv دیجیتال
 • تکثیر mini cd 95/06/25
  • ۱۰۰۰ حلقه به بالا هر حلقه  تماس   
  • ۵۰۰  حلقه به بالا هر حلقه  تماس 
  • ۴۰۰  حلقه به بالا هر حلقه  تماس 
  • ۳۰۰  حلقه به بالا هر حلقه  تماس 
  • ۲۰۰  حلقه به بالا هر حلقه  تماس  
  • ۱۰۰  حلقه به بالا هر حلقه  تماس 
  • ۵۰   حلقه به بالا هر حلقه  تماس 
 • چاپ و رایت و uv دیجیتال
 • تکثیر dvd9 95/06/25
  • ۱۰۰۰ حلقه به بالا هر حلقه ۲۰۰۰ تومان 
  • ۵۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۲۰۵۰ تومان
  • ۴۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۲۱۰۰ تومان 
  • ۳۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۲۲۰۰ تومان 
  • ۲۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۲۳۰۰ تومان 
  • ۱۰۰  حلقه به بالا هر حلقه ۲۴۰۰ تومان 
  • ۵۰   حلقه به بالا هر حلقه ۲۵۰۰ تومان 
 • چاپ و رایت و uv دیجیتال
 • تکثیر cd 95/06/25
  • ۱2۰۰      حلقه  هر حلقه ۴50   تومان 
  • 20۰۰      حلقه  هر حلقه 400   تومان
  • 30۰۰      حلقه  هر حلقه 373 تومان 
  • 40۰۰      حلقه  هر حلقه 358  تومان 
  • 50۰۰     حلقه  هر حلقه  320  تومان 
  • 6000    حلقه  هر حلقه  315  تومان 
  • 7000    حلقه  هر حلقه  311   تومان 
  • 8000     حلقه  هر حلقه 309  تومان 
  • 9000      حلقه  هر حلقه 306  تومان
  • 10000     حلقه  هر حلقه 303 تومان 
  • 20000   حلقه  هر حلقه 272  تومان 
 • چاپ و رایت و uv استمپر
 • تکثیر mini cd 95/06/25
  • ۱2۰۰      حلقه  هر حلقه -   تومان 
  • 20۰۰      حلقه  هر حلقه -   تومان
  • 30۰۰      حلقه  هر حلقه - تومان 
  • 40۰۰      حلقه  هر حلقه -  تومان 
  • 50۰۰     حلقه  هر حلقه  -  تومان 
  • 6000    حلقه  هر حلقه  -  تومان 
  • 7000    حلقه  هر حلقه  -   تومان 
  • 8000     حلقه  هر حلقه -  تومان 
  • 9000      حلقه  هر حلقه -  تومان
  • 10000     حلقه  هر حلقه - تومان 
  • 20000   حلقه  هر حلقه -  تومان 
 • چاپ و رایت و uv استمپر
 • تکثیر dvd9 95/06/25
  • ۱2۰۰      حلقه  هر حلقه 875   تومان 
  • 20۰۰      حلقه  هر حلقه 775  تومان
  • 30۰۰      حلقه  هر حلقه 723 تومان 
  • 40۰۰      حلقه  هر حلقه 695  تومان 
  • 50۰۰     حلقه  هر حلقه 650  تومان 
  • 6000    حلقه  هر حلقه  640  تومان 
  • 7000    حلقه  هر حلقه  633   تومان 
  • 8000     حلقه  هر حلقه 628  تومان 
  • 9000      حلقه  هر حلقه 622  تومان
  • 10000     حلقه  هر حلقه 618 تومان 
  • 20000   حلقه  هر حلقه 569  تومان 
 • چاپ و رایت و uv استمپر

قیمت سی دی و دی وی دی

چاپ روی سی دی  چاپ روی دی وی دی  چاپ روی CD چاپ روی DVD سی دی پرینتیبل  دی وی دی پرینتیبل CD Printable DVD Printable سی دی  دی وی دی CD DVD چاپ  چاپ دیجیتال  قاب سی دی  قاب دی وی دی  قاب CD قاب DVD کاور سی دی  کاور دی وی دی  کاور CD کاور DVD پکیج سی دی  پکیج دی وی دی پکیج CD پکیج DVD سلفون سی دی  سلفون CD پاکت سی دی  پاکت CD امنیت نرم افزار  قفل سی دی  قفل دی وی دی  قفل سخت افزاری  قفل گذاری lock CD lock DVD چاپ و رایت سی دی و دی وی دی

با تشکر از انتخاب شما با توجه به نوسان قیمت در بازار خام سی دی و دی وی دی قیمت های ارئه شده تقریبی است . لذا خواهشمندیم جهت اطمینان از قیمت ها تماس تلفنی گرفته شود .