۴ عددی مشکی - دی وی دی سی دی

قاب دی وی دی

۴ عددی مشکی

 

 

 قاب دی وی دی ۴ عددی مشکی

 

طول : ۱۹۰ میلی متر


عرض : ۱۳۵ میلی متر


ضخامت : ۱۴ میلی متر

 

این قاب در تعداد  ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ عددی مشکی موجود است . 

 

قیمت برای مصرف کننده :