|دانستنی های| سی دی| و|دی وی دی| - دی وی دی سی دی
24 خرداد

1 چراغ مطالعه یا هر چراغی که لامپ 60 وات داشته باشد را روشن کنید.


2 سطح براق سی دی را در حالی که انگشت اشاره شما در حفره وسط سی دی است، در مقابل چراغ مطالعه قرار دهید.
فاصله سی دی تا لامپ باید در حدود 10 سانتی متر باشد.


3 سی دی را برای 20 ثانیه مقابل لامپ بگیرید و به آرامی حول انگشت اشاره بچرخانید.
بعد در حالی که سی دی همچنان داغ است، آن را درون سی دی پلیر یا سی دی درایو کامپیوتر قرار دهید.
به هیچ وجه سی دی را بیش از 20 ثانیه مقابل لامپ نگه ندارید.
این روش همیشه عمل نمی کند اما از آنجایی که ساده و سریع انجام میشود، به امتحانش می ارزد.

24 خرداد

 یک سی دی قادر است تا ۷۴ دقیقه موسیقی را در خود ذخیره کند، از اینرو مقدار کامل داده دیجیتالی که قابل ذخیره بر روی یک سی دی است، طبق زیر محاسبه می شود: ۷۸۳۲۱۶۰۰۰بایت= ۴۴۱۰۰ نمونه/کانال/ثانیه×۲ بایت/نمونه×۲ کانال×۷۴ دقیقه×۶۰ ثانیه/دقیقه برای ذخیره بیش از ۷۸۳ مگابایت ( MB ) بر روی یک سی دی با تنها ۴٫۸اینچ ( ۱۲ سانتی متر) قطر، لازم است که تک تک بایت ها خیلی کوچک باشند. با بررسی ساختار یک سی دی تازه متوجه می شوید که چقدر این بایت ها ریز هستند.