روش لامپ چراغ مطالعه راه حلی برای سی دی و دی وی دی - دی وی دی سی دی
24 خرداد

روش لامپ چراغ مطالعه راه حلی برای سی دی و دی وی دی

1 چراغ مطالعه یا هر چراغی که لامپ 60 وات داشته باشد را روشن کنید.


2 سطح براق سی دی را در حالی که انگشت اشاره شما در حفره وسط سی دی است، در مقابل چراغ مطالعه قرار دهید.
فاصله سی دی تا لامپ باید در حدود 10 سانتی متر باشد.


3 سی دی را برای 20 ثانیه مقابل لامپ بگیرید و به آرامی حول انگشت اشاره بچرخانید.
بعد در حالی که سی دی همچنان داغ است، آن را درون سی دی پلیر یا سی دی درایو کامپیوتر قرار دهید.
به هیچ وجه سی دی را بیش از 20 ثانیه مقابل لامپ نگه ندارید.
این روش همیشه عمل نمی کند اما از آنجایی که ساده و سریع انجام میشود، به امتحانش می ارزد.

Last modified on پنج شنبه, 26 شهریور 1394 16:07
  • Rating
  • 2236 Times
More in this category: « استفاده از واکس