استفاده از برنامه برای بازیابی اطلاعات - دی وی دی سی دی
24 خرداد

استفاده از برنامه برای بازیابی اطلاعات

1 از یک برنامه رایت سی دی استفاده کنید.
بسیاری از برنامه های رایت سی دی حتی در صورت مشاهده خرابی در سی دی همچنان به خواندن سی دی و رایت آن ادامه می دهند و قسمت های را که قادر به بازخوانی نیست با اطلاعات تصادفی پر می کند. اینگونه برنامه ها برای خواندن قسمت های غیر خوانا، چندین بار با سرعت پایین سعی در خواندن اطلاعات می کنند.


2 برای ویندوز از NERO و در لینوکس از DDRESCUE TOOL استفاده کنید.

این برنامه ها اغلب سی دی های آسیب دیده مخصوصا سی دی های صوتی (که نیاز به دقت کمتری دارند) را بازیابی می کنند.از آنجایی که این روش ریسک کمتری دارد، پیشنهاد میکنیم قبل از استفاده از روشهایی که در ادامه گفته میشود، حتما اول از این روش استفاده کنید. که اگر سی دی شما در روش های دیگر آسیب بیشتری دید، حد اقل اطلاعات قبلی همچنان باقی مانده است. توجه کنیدکه این روش زمان گیر است و شاید تا 2 ساعت زمان ببرد.

Last modified on پنج شنبه, 26 شهریور 1394 16:08
  • Rating
  • 2156 Times