تعمیر خطوط و خراش روی فویل سی دی - دی وی دی سی دی
24 خرداد

تعمیر خطوط و خراش روی فویل سی دی

1 سطح براق سی دی را زیر نور لامپ بررسی کنید.

برای اینکه هرگونه خراشیدگی کوچک بر روی فویل سی دی مشخص شود، سطح براق سی دی را زیر نور لامپ بررسی می کنیم تا حتی اگر کوچکترین قسمتی از فویل CD از بین رفته بود، آن را بیابیم.
اگر بر روی سی دی هر گونه سوراخی ایجاد شده باشد. این سی دی به هیچ وجه قابل تعمیر نیست.

2 با استفاده از ماژیک وایت بورد قسمت از بین رفته را رنگ کنید.


سی دی را در همان طرفی که نوشته ها قرار دارند قرار می دهیم و با یک ماژیک وایت برد قسمتی از فویل سی دی را که از بین رفته رنگ می کنیم.

3 از دو تکه "چسب نواری کاغذی" استفاده کنید و هر دو را در محل رنگ شده بر روی هم بچسبانید.
این سی دی ممکن است در درون دستگاه "سی دی خوان" صدای زیادی ایجاد کند اما در 70 در صد موارد قسمت فیل از بین رفته سی دی را تعمیر می کند.

Last modified on پنج شنبه, 26 شهریور 1394 16:09
  • Rating
  • 2248 Times